L é o n i e  V i n c e n t

S k å d e s p e l a r e

Foto: Sofie Amalie Klougart, Regionteatern

Welcome

 

I am a swedish/french actress.

After 10 years of dramatic art studies, including The Academy of Dramatic Arts in Luleå, I feel competent to work internaionally in all genres of film and performing arts.

My work is intuitive and I like to explore in relation to my collegues.


 

Jag är just nu aktiv på Regionteatern Växjö i Ljusets Rike 2039 och LUST, regi av Helena Sandström Cruz

 

Kom och se!

 

Välkommen

 

Jag är en svensk/fransk skådespelare.

Efter 10 år av drama utbildningar, bland annat på Teaterhögskolan i Luleå, känner jag mig kompetent att jobba internationellt i alla genrar av film och scenkonst. 

I mitt arbete jobbar jag intuitivt och gärna undersökande, tillsammans med mina medarbetare.